'Omdat ieder mens uniek is'

 

AWBZ begeleiding bij Annabel Thuiszorg.


Annabal thuiszorg Breda, AWBZ begeleidingHulp bij de aanvraag en herindicatie van het PGB.
Hulp bij de 1e indicatie aanvraag van zorg.
Ik geef verzorging, complementaire zorg, verpleging, awbz begeleiding,
ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding/revalidatie.
Ook kunt u me inhuren om een client te screnen.

Verzorging:

Korte- en lange zorgmomenten bijvoorbeeld: (helpen bij) wassen, douchen, aankleden, transfers maken, toiletgang, eten en drinken etc.

Verpleging:

Medicijnen (aan)geven, medicijnen uitzetten, wondverzorging, insuline injecteren en andere verpleegtechnische handelingen die in thuissituatie voor kunnen komen.

Ondersteunende begeleiding, AWBZ begeleiding:

Bijv. een bezoek aan een winkel, zwembad, hulp bij contacten met instanties, begeleiding bezoek huisarts of specialist.
Hulp bij de aanvraag en de administratie van het PGB. Geheugentraining bij vergeetachtig zijn. Eetadviezen bij verkeerde eetgewoontes. Slaaprituelen doorbreken wanneer er sprake is van een dag- en nacht ritmestoornis. Slaapdiensten.

De AWBZ begeleiding wordt door de Gemeente Breda verstrekt wanneer men hier een indicatie voor heeft gekregen van het CIZ

Activerende begeleiding/revalidatie:

Begeleiding die erop gericht is u (weer) te leren omgaan met uw handicap/aandoening.
Bijv. hulp bij het weer leren lopen, bij het weer aanleren van de eigen persoonlijke verzorging maar ook begeleiding bij de rouwverwerking of het leren organiseren van het huishouden. Helpen bij het koken. Samen met u naar buiten gaan om te wandelen, theater bezoek enz.

Annabel Thuiszorg kan ook dagbesteding verzorgen bij u thuis. Samen kijken wij wat mogelijk is. Daardoor verlichten we ook de zorg-zwaarte van de mantelzorger.

Complementaire zorg (cz):

Naast de gewone verzorging kan ik u een Therapeutic Touch (TT) behandeling geven. Op het Van Praag instituut in Utrecht heb ik alle TT cursussen met goed gevolg afgesloten en daarnaast ben ik contactpersoon voor de provincie Noord Brabant. Ik kan cz geven wanneer er behoefte is aan extra aandacht, comfort, verlichting van pijn, jeuk en onrust.

TT wordt gegeven door met mijn handen kort langs je lichaam te gaan volgens een methode van vijf stappen. Het is aangenaam om TT te ontvangen en te geven. Cliënt kan door TT ontspannen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het PGB blijft bestaan!  Wanneer u een indicatie hebt van het CIZ met een zorg-zwaarte (ZZP) van minimaal 4 (en soms ook 3), dan kunt u in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor meer informatie kunt u terecht bij Per Saldo

Zorgmomenten kopen

Mijn nieuwe activiteit is dat ik voor PGB cliënten en particulieren in Breda en directe omgeving zorgmomenten aanbied. Voor25,00 per uur (exclusief BTW) kan ik zorgmomenten aanbieden die vrij te besteden zijn.  Minimale afname: 2 uren aaneengesloten.

Deze zorgmomenten zijn vrij te besteden op werkdagen van 10.00 – 13.00 uur.